Trädgårdsessä med dans och poesi

För alla åldrar, ute i det gröna. Av och med Felice Jackson Rova, poet och litteraturvetare och Tanja Tuurala.

När: Fredag 10 augusti 2018 kl. 10.00. Var: Parkleken Soltunet.

 

Trivial den 17 maj på Teater Tribunalen

Festivalen "Två veckor i maj"

 

Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta
Fortsatt samarbete med Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta. Ett undersökande av relationen mellan process och produkt. Hur kommer koreografi, rörelse, dans, till uttryck i den här specifika praktiken som fortsätter att undersökas. Det handlar om ett främjande av den poetiska dansen, och ett mer inkluderande samhälle genom att med dansen mötas, utbyta tankar, dans. Att undersöka hur och var de här koreografierna, rörelserna, dansen kan dansas och av vem?

 

Medverkande på:

8 mars Festival på Strindbergs Intiman i Liveessän

Kvinnostaden: ett drömskt spel

Producent av arrangemanget är Felice Jackson Rova och Strindbergs Intima Teaters Unga Vänförening (SITUV).
2018

 

DEN DÖENDE SVANEN

Den döende svanen i samarbete med Järfälla symfoniorkester och dirigent Wille Sundling.

I Tuuraladans version.

Musik är komponerad av: Camille Saint-Saëz, original koregrafi av Michel Fokine för den ryska ballerinan Anna Pavlova.

 

10 FEBRUARI 2018

kl 15.00, mer info: http://www.jarfallasymfoni.org/

 

 

ROAD DANCE (Trivial 2)

Ett möte med Kvinnocenter Tensta-Hjulsta. Ett undersökande av relationen mellan process och produkt. Hur kommer koreografi, rörelse, dans, till uttryck i det här specifika mötet. Undersökandet är i sin första fas och är riktad till deltagarna i processen. Kommer att öppnas upp för allmänheten i framtiden.

 

Process och produktion: Tanja Tuurala, Tuuraladans

Musik: "Bergen sörjer" av OFF HIGHWAY, www.offhighway.se

 

Med stöd från Stockholm stad och i samarbete med Kvinnocenter i Tensta- Hjulsta och ABF i projektet "vår kultur värld".

 

8 DECEMBER 2017

Kl 10.00

Plats: Blå Huset, Tensta

 

Trädgårdsessä.

Den döende svanen.

Road Dance.