Den 8 december deltar Trivial på

En kritikpraktik: mellan konsten och livet

Välkommen till en eftermiddag och afton med aktuella koreografier och samtal. Den enkla premissen är att livet inte sker efter, eller före konsten. Samtidigt vore det kanske en alltför stor, och alltför riskabel, utsaga att hävda att de två är synonyma. Hur ser då landet mellan konsten och livet ut? Och vad kan vi lära av att mötas där?

 

Lördag 8 december från kl. 16

c.off / ccap, Körsbärsvägen 9 nb, Tekniska högskolan

Fri / frivillig entré

Språk: svenska & engelska

16.00 DiM_Dans i Mängd är en samling aktuella koreografier utspridda över en fest. Huvudspår är ett gäng 80-plussare från Stadsmissionen som ccap börjat workshoppa med. Övrig mängd utgörs av ccap och andra VIPpar.

17.00 Tania Espinoza om Walter Benjamins läsning av Goethes Valfrändskap. På engelska

18.00 Tanja Tuurala med ”Trivial” & efterföljande diskussion

19:30 Mat och häng

+ Irina Anufrieva med en Reading edge tolkning

 

Arrangörer: c.off, FSL, ccap, i samarbete med ABF Stockholm och med stöd av Kulturrådet, Stockholms stad och Östermalms stadsdelsförvaltning.

 

Den röda stolen

Den 30:e oktober 2018 kl. 9.30 och 10.30 På Tensta dansar-festivalen, Blå huset. En danshändelse för 3-5 åringar. Dans och koreografi av Charlotte Nyström och Tanja Tuurala.

Den röda stolen är på Järfällaturné inom tjänsten i Järfälla kulturskola under hösten 2018 och våren 2019.

 

Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta
Fortsatt samarbete med Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta. Ett undersökande av relationen mellan process och produkt. Hur kommer koreografi, rörelse, dans, till uttryck i den här specifika praktiken som fortsätter att undersökas. Det handlar om ett främjande av den poetiska dansen, och ett mer inkluderande samhälle genom att med dansen mötas, utbyta tankar, dans. Att undersöka hur och var de här koreografierna, rörelserna, dansen kan dansas och av vem?

 

 

Trivial. Foto: Olof Plym Forshell

Den röda stolen. Foto: Olof Plym Forshell