På 8:e mars, internationella kvinnodagen som en del av programmet Världens danskonst

DEN DÖENDE SVANEN –

Funktion, själ och mellanzon.

Dans och koreografi: Tanja Tuurala

Cello: Kati Raitinen

Harpa: Miriam Klein Strandberg

Plats: Blå huset, Tensta Tid: Kl. 18.00

 

Den 8 december deltar Trivial på

En kritikpraktik: mellan konsten och livet

Välkommen till en eftermiddag och afton med aktuella koreografier och samtal. Den enkla premissen är att livet inte sker efter, eller före konsten. Samtidigt vore det kanske en alltför stor, och alltför riskabel, utsaga att hävda att de två är synonyma. Hur ser då landet mellan konsten och livet ut? Och vad kan vi lära av att mötas där?

 

Lördag 8 december från kl. 16

c.off / ccap, Körsbärsvägen 9 nb, Tekniska högskolan

Fri / frivillig entré

Språk: svenska & engelska

16.00 DiM_Dans i Mängd är en samling aktuella koreografier utspridda över en fest. Huvudspår är ett gäng 80-plussare från Stadsmissionen som ccap börjat workshoppa med. Övrig mängd utgörs av ccap och andra VIPpar.

17.00 Tania Espinoza om Walter Benjamins läsning av Goethes Valfrändskap. På engelska

18.00 Tanja Tuurala med ”Trivial” & efterföljande diskussion

19:30 Mat och häng

+ Irina Anufrieva med en Reading edge tolkning

 

Arrangörer: c.off, FSL, ccap, i samarbete med ABF Stockholm och med stöd av Kulturrådet, Stockholms stad och Östermalms stadsdelsförvaltning.

 

Den röda stolen

Den 30:e oktober 2018 kl. 9.30 och 10.30 På Tensta dansar-festivalen, Blå huset. En danshändelse för 3-5 åringar. Dans och koreografi av Charlotte Nyström och Tanja Tuurala.

Den röda stolen är på Järfällaturné inom tjänsten i Järfälla kulturskola under hösten 2018 och våren 2019.

 

 

 

Den döende svanen.

Trivial. Foto: Olof Plym Forshell

Den röda stolen. Foto: Olof Plym Forshell